NOVICE

S Klipingovim indeksom medijske podobe do boljše medijske pojavnosti

V Klipingu smo razvili novo metriko, Indeks medijske podobe. Indeks komunikatorjem omogoča sistematično spremljanje uspešnosti odnosov z mediji, ne glede na tip medija, predvsem pa primerjave s časom in konkurenco. Organizacije si s pomočjo indeksa lahko postavijo in spremljajo en sam komunikacijski cilj, preko indeksa pa dobijo zelo kompleksen vpogled v kategorije, ki kakovost njihove pojavnosti zvišujejo oziroma znižujejo. To jim omogoča sprejemanje bolj informiranih odločitev, predvsem pa lažje dokazovanje svoje dodane vrednosti vodstvom in drugim deležnikom v organizaciji.

Indeks medijske podobe pove, kako kakovostne so medijske objave, sestavljen je iz treh kategorij kazalnikov:

  • dosega (koliko ljudi je imelo možnost videti določeno objavo),
  • vidnosti (na kateri poziciji je bila objava v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih)
  • vsebine objave (naklonjenost poročanja, prisotnost ključnih sporočil, fotografije, omembe podjetja ali znamke v naslovju, citati predstavnikov organizacije idr.).

Indeks je unikatna metrika, ki jo je Kliping razvil v skladu s strokovnimi standardi profesionalnih organizacij na področju vrednotenja učinkov komuniciranja in ponuja kompleksnejši vpogled v vrednost komunikacijskih aktivnosti kot nekatere druge metrike, še zlasti AVE (ekvivalent oglaševalske vrednosti).