NOVICE

Trajnost je bolj stvar poslovnih načel kot poslovnega interesa

Že v prejšnjem novičniku smo namignili, da bomo poročali o izsledkih ankete na temo statusa trajnostnega razvoja v organizacijah. Danes bomo pokukali malo bolj pod površino.
Med drugim smo respondente vprašali, stvar česa je trajnostni razvoj v organizacijah in največji deležjih pravi, da je to stvar moralne in etične drže vodstva (lastnikov) ter stvar korporativne kulture. Odgovori, da je trajnostni razvoj stvar razlikovalne prednosti na trgu, stvar zniževanja stroškov ali stvar promocije so bolj pri dnu lestvice. Podrobnosti boste našli v zgornji infografiki.

To nam govori, da je trajnost v podjetjih predvsem načelno vprašanje, tezo pa potrjujejo tudi nekateri drugi podatki iz naše ankete. Med aktivnostmi, ki jh organizacije izvajajo ali umeščajo med najvišje prioritete, izstopa interno komuniciranje trajnostnega razvoja, ki ga morda lahko razumemo tudi kot "delo na sebi" (68 % delež odgovorov), visok (62 %) je delež odgovorov, da so trajnostni razvoj umestili v strateške cilje organizacije, medtem ko je le 33 % vprašanih reklo, da trajnostni razvoj obravnavajo kot vzvod za doseganje premijske cene izdelka.

Na podlagi tega se je vredno vprašati naslednje:

  • Kaj je prispevalo k temu, da se je trajnost prebila tako visoko v vrednostnih sistemih vodstev in korporativnih kultur? In še - ali je to dovolj, da se podjetja aktivirajo na področju trajnosti tudi v smislu nekomunikacijskih dejanj?
  • Kaj bi bilo v podjetjih (in v celotni družbi) drugače, če bi razumevanje trajnosti sodilo tudi v področje jasno izraženega poslovnega interesa?
  • Koliko so odgovori vseh zaznamovani z dejstvom, da trajnostni razvoj najprej razumejo kot varovanje okolja, šele nato kot ekonomsko in družbeno trajnost?

Takšni smo. Postavljamo si težka vprašanja, da se nam potem vedno znova odpirajo nova, še težja. Mogoče pa smo s temi miselnimi izzivi vsaj malo prispevali k temu, da se odmaknemo od teme, ki nas v teh dneh kot družbo najbolj zaznamuje – koronavirusa.

Celotno poročilo si lahko naložite tukaj: https://klipingsi.activehosted.com/f/11